BR d.o.o. 
Šentiljska c. 49

2000 Maribor

Telefon: 02 2286653

Davčna številka: 68131747

 

BR d.o.o. je agencija, ki opravlja storitve zagotavljanja dela drugim uporabnikom, ter deluje na podlagi vzajemnega interesa iskalcev zaposlitve in delodajalcev.

Pravice in obveznosti delavcev v družbi BR d.o.o. so urejene s Kolektivno pogodbo za dejavnosti elektroindustrije Slovenije.

 
Najpomembnejša poslovna partnerja podjetja BR d.o.o. sta:
  1. ELKO elektrokovina, proizvodnja motorjev, črpalk in livarna Maribor d.o.o., Tržaška cesta 23, Maribor

(www.elkomb.si)

  1. TSN tovarna stikalnih naprav d.o.o., Šentiljska cesta 49, Maribor

(www.tsn.si)

 

BR d.o.o. zagotavlja delavce z različnimi strokovnimi znanji in izobrazbenimi nivoji in sicer od  poklicne, srednješolske, višješolske in do univerzitetne izobrazbe. Navedena uporabnika sta zainteresirana za kadre, ki bi delali na področju mehanske obdelave (rezkarji, strugarji, brusilci, ključavničarji, obdelovalci kovin), na področju livarstva in elektromontaže (električarji), pa tudi dela na drugih funkcijskih področjih.

 

V primeru, da ste iz Maribora ali okolice in iščete dolgoročno perspektivno zaposlitev na vašem strokovnem področju, ter bi želeli delati v urejenem okolju, kjer boste lahko poklicno napredovali, vas vabimo, da kliknete  TRENUTNE POTREBE.