KOMERCIALIST

priprava predlogov ponudb in predlogov pogodb sprejem in obdelava naročil kontaktiranje s kupci spremljanje realizacije naročil reševanje reklamacij sestavljanje obračunov in izdelava faktur izdelava analiz in sestava poročil o svojem delu izdelava podlag za realizacijo naročil in izdelava planov izdelava kalkulacij koordiniranje aktivnosti pri izvajanju montaže, servisov, preizkušanje in spuščanje v pogon skrb za javno …

KOMERCIALIST Read More »