RAČUNOVODJA – M/Ž

Evidentiranje poslovnih dogodkov Obračun davkov in plač Poročanje za potrebe zunanjih inštitucij Sodelovanje z zunanjimi revizorji Priprava računovodskih izkazov