Job Type: Enoizmensko

KOMERCIALIST

priprava predlogov ponudb in predlogov pogodb sprejem in obdelava naročil kontaktiranje s kupci spremljanje realizacije naročil reševanje reklamacij sestavljanje obračunov in izdelava faktur izdelava analiz in sestava poročil o svojem delu izdelava podlag za realizacijo naročil in izdelava planov izdelava kalkulacij koordiniranje aktivnosti pri izvajanju montaže, servisov, preizkušanje in spuščanje v pogon skrb za javno …

KOMERCIALIST Read More »

KEMIJSKI LABORANT

analitska dela v procesu proizvodnje izpolnjevanje, kompletiranje in kontroliranje dokumentacije in evidenc sodelovaje v razvojnem delu, pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji komercialno tehnična dela sodelovanje pri odstranjevanju odpadnih materialov in izdelkov nadzor dela v oddelku aralditnice, galvanike in lakirnice

VODJA PROIZVODNJE

Opis del: organiziranje in nadziranje dela sodelavcev ter usmerjanje njihovega razvoja zagotavljanje uspešnega dela in ukrepanje v primeru odstopanja koordiniranje dela znotraj področja in z drugimi organizacijskimi enotami sestava poročil in poročanje o delu sektorja priprava dokumentov, ki so potrebni za nemoteno poslovanje vodenje vhodne in medfazne kontrole

RAČUNOVODJA m/ž

evidentiranje poslovnih dogodkov, obračun davkov in plač, poročanje za potrebe zunanjih inštitucij, sodelovanje z zunanjimi revizorji, priprava računovodskih izkazov

KLJUČAVNIČAR – VARILEC m/ž

Odlična ekipa večjega proizvodnega podjetja medse vabi novega sodelavca, ključavničarja VARILCA, za opravljanje najzahtevnejših ključavničarskih del (varjenje sklopov, ravnanje, brušenje).

KLJUČAVNIČAR m/ž

Odlična ekipa večjega proizvodnega podjetja medse vabi novega sodelavca, ključavničarja za samostojno opravljanje ključavničarskih del pri opremljanju trafo ohiših, vgradnji kovinske opreme  ter vgradnji predelnih sten.

Gradbeni delavec (m/ž)

Za delo v betonarni v Rogaški Slatini iščemo več gradbenih delavcev. Delo zajema: opažanje in razopažanje kovinskih modelov, vstavljanje armature v modele priprava betona, vgrajevanje betona v modele, zlaganje betonskih izdelkov v palete razrez, krivljenje, sestavljanje armature skrb za urejeno delovno okolje opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega v okviru delavčeve usposobljenosti

SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV m/ž

Zaradi povečanega obsega dela v svojo ekipo bavimo novega sodelavca, ki mu ni tuje področje elektrotehnike in/ali energetike. Njegovo delo bo zajemalo: pripravo ponudb in kalkulacij ter sprejem in obdelavo naročil; morebitno reševanje reklamacij; koordinacijo aktivnosti pri izvedbah montaže in servisov; druga dela, bo dogovoru in navodilih nadrejenega.  

Proizvodna dela v galvaniki m/ž

opravljanje del površinskih galvanskih zaščit in del na napravah v galvaniki izvajanje dnevnih, tedenskih in mesečnih vzdrževalnih del na napravah v galvaniki in elektrolitih ter kopelih v galvaniki obešanje, razmaščevanje, galvanski elektrolitski nanos, snemanje izdelkov kemijska obdelava aluminija priprava, sortiranje in embaliranje izdelkov in elementov opravljanje drugih del po nalogu  nadrejenega v okvirih delavčeve usposobljenosti