Headhunting

Headhuntinga ali direktnega iskanja se poslužujemo predvsem v primerih, ko iščemo bodisi vodilni kader, bodisi specifični kader s točno določenimi znanji, kompetencami ali izkušnjami.
Po navadi primerne kandidate predstavljajo že zaposleni v neki tretji organizaciji, ki jih diskretno kontaktiramo in povabimo na razgovor.