Zaščita ˝žvižgačev˝ – Zakon o zaščiti prijaviteljev

Z namenom krepitve integritete in transparentnosti v delovnih in javnih okoljih, je bila sprejeta pomembna zakonodajna novost – Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri), ki je začel veljati 22. 2. 2023. ZZPri je rezultat prizadevanj za ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja za prijavljanje nepravilnosti v organizacijah.

Sprejem zakona je odziv na naraščajoče potrebe po zaščiti posameznikov, ki se odločijo prijaviti nepravilnosti, in je skladen s smernicami in priporočili na mednarodni ravni. Več informacij o zakonu in njegovih temeljih lahko najdete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/zascita-prijaviteljev/.

S 17.12.2023 morajo podjetja, ki delujejo v zasebnem sektorju in ki zaposlujejo med 50 in 249 zaposlenimi zagotoviti notranje poti za prijavo kršitev v skladu z ZZPri.

Glavni namen tega zakona je spodbuditi prijavljanje nepravilnosti z zagotavljanjem zaščite prijaviteljev pred maščevanjem, diskriminacijo ali drugimi negativnimi posledicami. Zakon želi vzpostaviti varno okolje, kjer lahko posamezniki brez strahu spregovorijo o nepravilnostih, kar prispeva k večji transparentnosti in integriteti v organizacijah.

Ključne točke zakona so:

  • Zaščita identitete: Prijavitelji lahko ostanejo anonimni, če to želijo.
  • Pravna zaščita: Prijavitelji so zaščiteni pred morebitnimi pravnimi postopki, ki bi jih lahko sprožili zaradi njihovih prijav.
  • Podpora in svetovanje: Prijavitelji imajo dostop do svetovanja in podpore skozi celoten postopek.

Obrazec za prijavo: Da bi olajšali postopek prijave, smo objavili obrazec za prijavo, ki ga najdete med vzorci dokumentov na naši uradni spletni strani med vzorci dokumentov (https://br-mb.si/vzorci-dokumentov/) . Ta obrazec je zasnovan tako, da je uporabniku prijazen in zagotavlja jasna navodila o tem, kako pravilno oddati prijavo.

Zakon o zaščiti prijaviteljev je pomemben korak k ustvarjanju bolj odprtega in transparentnega delovnega okolja. Spodbujamo vse, da se seznanijo s tem zakonom in izkoristijo zaščito, ki jo nudi.

Za dodatne informacije ali vprašanja se obrnite na našo kadrovsko službo ali neposredno na zaupnika za sprejem prijav.

 

BR d.o.o.

Eva Donko, direktorica